Menu Close

Thoraxdren

Se hvordan et thoraxdren legges inn ved pneumothorax. Incisjon og knute er godt egnet ved traumesituasjon. Bilder under viser røntgenbilde tatt før og etter. Varighet 13:43.

Fjerning av thoraxdren

Film som viser hvordan du kan fjerne thoraxdren på en korrekt måte. Varighet 2:39.

Incisjon av hudabscess

Incisjon og drenasje av abscess på nates. Varighet 6:43. 

Incisjon av stor perianal abscess

Video som viser hvordan en større perianal abscess incideres. Hestesko-abscess som dreneres med silikonstrikk. Varighet 6:45.

Anleggelse av suprapubiskateter

Film som viser anleggelse av suprapubiskateter på pasient med uttalt urinretensjon. Varighet 7:38.

Skifte av suprapubiskateter

Se hvordan et suprapubiskateter kan skiftes. Varighet 4:44.

Skrotaleksplorasjon

Se hvordan skrotum åpnes og eksploreres. Gjøres på pasient med akutt skrotum med mistanke om torsjon. Varighet 9:36.